Mees van den Brink

Privacy

Privacy Statement

Contactgegevens

Mees van den Brink Haaksbergen BV
Tolstraat 26
7482 DB Haaksbergen
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.
Wij willen u graag informeren hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
 
Mees van den Brink Haaksbergen BV verwerkt uw persoonsgegevens om met u te communiceren, zaken met u te kunnen doen en een nieuwsbrief te versturen.
 
Hoelang blijven uw gegevens bewaard?
Mees van den Brink Haaksbergen BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om handel met u te kunnen realiseren.
Betreffende de nieuwsbrief die eens per kwartaal wordt uitgebracht:
U kunt uzelf te allen tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan direct verwijderd.
 
Delen
Mees van den Brink Haaksbergen BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
In kaart brengen website bezoek
Op de website van Mees van den Brink Haaksbergen BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met Google Analytics. Wij gebruiken deze informatie om het bezoek- en klikgedrag te analyseren op de website. Mees van den Brink Haaksbergen BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Mees van den Brink Haaksbergen BV heeft hier geen invloed op.
 
Recht van betrokkene(n)
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@meesvandenbrink.nl
Mees van den Brink Haaksbergen BV. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiligingsmaatregelen
Mees van den Brink Haaksbergen BV gaat behoedzaam om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en uw privacy geborgd is.
 
Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. In dit privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.